Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód - Publication - MOST Wiedzy

Search

Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód

Abstract

Kontynuacja tematyki nowego prawa wodnego. Zagadnienia ochrony wód. Definicje sposobu korzystania z wód publicznych, nowe ograniczenia. Szczególne problemy związane z wodami wykorzystywanymi do celów kąpieli . Zaostrzenia wymagań w stosunku do odprowadzania ścieków. Zasady ochrony wód. Rolnicze wykorzystanie ścieków. Krajowy program oczyszczania ścieków. Ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Ochrona zbiorników wodnych i ujęć wód - braki systemowe. Ochrona wód morskich. Oceny.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 131 - 135,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Suligowski Z.: Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 3 (2018), s.131-135
Sources of funding:
  • Działalność statusowa
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 121 times

Recommended for you

Meta Tags