Edukacja prośrodowiskowa na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Edukacja prośrodowiskowa na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

Abstract

W pracy przedstawiono działalność Wydziału Chemicznego, w szeroko rozumianym pojęciu, ''ochrona środowiska'', ujętym w dwóch aspektach. Pierwszy wiąże się z działalnością dydaktyczną, a drugi z działaniami organizacyjnymi. Prowadzone na wydziale zajęcia dydaktyczne uwzględniają w swoich programach zagadnienia związane z ochroną środowiska od co najmniej 10 lat. Mniej więcej w tym samym czasie, ze względu na specyfikę każdego wydziału chemicznego (operowanie dużymi ilościami odczynników chemicznych) podjęto działania mające na celu prowadzenie właściwej gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Wardencki W., Namieśnik J.: Edukacja prośrodowiskowa na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags