Ekologiczne aspekty wytwarzania energii elektrycznej. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ekologiczne aspekty wytwarzania energii elektrycznej.

Abstract

Przedstawiono zakres tematyczny i podsumowano konferencję na temat ekologicznych aspektów wytwarzania energii elektrycznej. Konferencja została zorganizowana przez SEP, Komitet Problemów Energetyki PAN oraz Instytut Energetyki. Przedstawiono wnioski z wszystkich sześciu sesji, w tym sesji dotyczących światowych tendencji elektroenergetyki oraz perspektyw tego rozwoju w Polsce, zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, technologii wytwarzania energii elektrycznej w powiązaniu z ochroną środowiska, analizy porównawczej wpływu zdrowotnego i środowiskowego wytwarzania energii elektrycznej, zagadnień ekonomicznych, zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej pages 377 - 384,
ISSN: 0013-7294
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 36 times

Recommended for you

Meta Tags