Eksperymenty z zastosowanie algorytmów genetycznych do problemu kolorowania grafów - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Eksperymenty z zastosowanie algorytmów genetycznych do problemu kolorowania grafów

Abstract

Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie algorytmów genetycznych (AG) do problemu kolorowania wierzchołków grafu (GCP). Przeprowadzono szereg symulacji mających na celu porównanie skuteczności operatorów krzyżownia, mutacji i selekcji oraz sposobu generacji i parametrów populacji. Uzyskane wyniki pokazały znaczną przewagę operatorów korzystających z wiedzy o problemie nad operatorami losowymi. Dla wybranej konfiguracji algorytmu przeprowadzono testy na grafach pochodzących z Second Dimacs Implementation Challenge.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Dąbrowski J.: Eksperymenty z zastosowanie algorytmów genetycznych do problemu kolorowania grafów// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 102 times

Recommended for you

Meta Tags