Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia. Część V. Metody określania parametrów prawidłowego rozruchu zespołów i układów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia. Część V. Metody określania parametrów prawidłowego rozruchu zespołów i układów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego

Abstract

W artykule przedstawiono metody określania parametrów prawidłowego rozruchu zespołów i układów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego. Zasadniczym czynnikiem konstrukcyjnym, decydującym o dopuszczalnych parametrach uruchomienia zespołu hydraulicznego w warunkach szoku termicznego jest efektywny luz określający wielkość szczelin między powierzchniami współpracujących elementów. Tego typu luz dla dowolnego zespołu można określić na podstawie przebiegów temperatur elementów ruchomych i nieruchomych zespołu hydraulicznego. Jeżeli jego wartość jest większa od zera, to zespół może działać prawidłowo. Istnieją trzy metody określania parametrów, przy których wystąpi prawidłowy rozruch zespołów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia − eksperymentalna, analityczna i symulacji komputerowej. Metodą analityczną można wyznaczyć obszar prawidłowej pracy dowolnego zespołu hydraulicznego podczas rozruchu w warunkach szoku termicznego w stanie nieobciążonym, w zależności od natężenia przepływu i różnicy temperatur oleju i otoczenia. Tempa nagrzewania elementów zależą głównie od średniej prędkości przepływu cieczy zasilającej zespół hydrauliczny. Wartości współczynników przejmowania ciepła od oleju do powierzchni elementów ruchomych i nieruchomych zespołów (wyznaczone eksperymentalnie) zależą od średniej prędkości przepływu oleju.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Hydraulika i Pneumatyka pages 5 - 10,
ISSN: 1505-3954
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Jasiński R.: Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia. Część V. Metody określania parametrów prawidłowego rozruchu zespołów i układów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego// Hydraulika i Pneumatyka. -., nr. nr 6 (2011), s.5-10
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags