Electric field-assisted dissociation of singlet excitons in tris-(8-hydro-xyquinolinato)aluminium (III) - Publication - MOST Wiedzy

Search

Electric field-assisted dissociation of singlet excitons in tris-(8-hydro-xyquinolinato)aluminium (III)

Abstract

W pracy podano szczegółowemu badaniu kompleks organo-metaliczny 8-hydroksy-chinoliny i aluminium (ALq3) metodą pomiaru fotopądów i elektromodulacji luminescencji. Stwierdzono, że w obszarze wysokich pól elektrycznych (F>105 V/cm) ładunek wytwarzany jest w procesie dysocjacji wzbudzonych stanów single-towych. Wyjaśnienie przebiegów prądowych w zakresie niskich pól elektrycznych (F<105 V/cm) wymagało włączenia zjawiska rekombinacji objętościowej ładunku przestrzennego w próbkach. Uzyskano dobrą zgodność danych doświadczalnych z opisem teoretycznym, opartym na trójwymiarowym wariancie teorii Onsagera i kinetyce II rzędu generowanych w próbce nośników ładunku.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
APPLIED PHYSICS LETTERS no. 80, edition 8, pages 1465 - 1467,
ISSN: 0003-6951
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Szmytkowski J., Stampor W., Kalinowski J., Kafafi Z.: Electric field-assisted dissociation of singlet excitons in tris-(8-hydro-xyquinolinato)aluminium (III)// APPLIED PHYSICS LETTERS. -Vol. 80., iss. 8 (2002), s.1465-1467
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags