Electron collisions with nitrogen trifluoride (NF3) molecules. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Electron collisions with nitrogen trifluoride (NF3) molecules.

Abstract

Artykuł prezentuje zmierzone całkowite przekroje czynne oraz obliczone sprężyste i jonizacyjne przekroje czynne na rozpraszanie elektronów na drobinach fluorku azotu (NF3) dla niskich i średnich energii zderzenia. Wyniki porównano z dostępnymi cząstkowymi przekrojami czynnymi. W celu zbadania wpływu podstawienia atomów fluoru w miejsce atomów wodoru porównano całkowite przekroje czynne dla NF3 i NH3 (efekt fluorowania).

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Szmytkowski C., Domaracka A., Możejko P., Ptasińska-Denga E., Kłosowski Ł., Piotrowicz M., Kasperski G.: Electron collisions with nitrogen trifluoride (NF3) molecules.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags