Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna niestacjonarnych procesów elektrodowych. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna niestacjonarnych procesów elektrodowych.

Abstract

Celem pracy było sprawdzenie przydatności Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (DEIS) w analizie niestacjonarnych układów elektrodowych. Klasyczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna może być stosowana tylko w przypadku, gdy badany układ jest w stanie stacjonarnym, w sensie termodynamicznym, podczas gdy większość układów elektrochemicznych tego wymagania nie spełnia. Istniejące ograniczenia narzucają inne podejście do rozwiązania problemu. W niniejszej pracy zaproponowano użycie odpowiedniego sygnału pobudzającego, będącego kompozycją elementarnych sygnałów sinusoidalnych oraz analizę wyników z wykorzystaniem metody czasowo częstotliwościowej (STFT). Takie podejście umożliwia otrzymanie chwilowych wartości impedancji uzależnionych od czasu. Weryfikację przydatności nowej techniki pomiarowej przeprowadzono w oparciu o badania impedancyjne układów niestacjonarnych z zakresu kinetyki reakcji elektrodowych oraz elektrochemicznej korozji stali.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2005
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 337 times

Recommended for you

Meta Tags