Elektrochemiczna symulacja metabolizmu ksenobiotyków - Publication - MOST Wiedzy

Search

Elektrochemiczna symulacja metabolizmu ksenobiotyków

Abstract

W błyskawicznym tempie rośnie liczba nowo odkrywanych związków chemicznych. Jednak zanim jakikolwiek z nich zostanie wprowadzony do użytku medycznego najpierw musi zostać dokładnie przebadany pod kątem farmakologicznym i w szczególności toksykologicznym. Współczesne procedury wprowadzania nowych środków farmaceutycznych są czasochłonne i bardzo kosztowne. To sprawia, że cały czas poszukuje się nowych systemów symulacyjnych, umożliwiających szybki dostęp do wiarygodnych informacji na temat biologicznych przemian jakim mogą ulegać te związki. Powszechnie wykorzystuje się modele biologiczne, których wykorzystanie w badaniach wiąże się z długimi czasami analiz oraz ograniczoną powtarzalnością wyników. Alternatywą dla tego typu modeli jest wykorzystanie osiągnięć i narzędzi badawczych stosowanych przez specjalistów z zakresu elektrochemii (EC). W niniejszym artykule starano się przybliżyć zasadę i sposoby wykonywania elektrochemicznej symulacja metabolizmu zarówno I, jak i II fazy, pokazano typy reakcji katalizowanych przez cytochromy P450, które prowadzi się na drodze elektrochemicznej oraz dyskutowano zalety i wady konfiguracji elektrochemicznych systemów symulujących proces metabolizmu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Analityka: Nauka i Praktyka pages 26 - 33,
ISSN: 1509-4650
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Garwolińska D., Potęga A., Namieśnik J., Kot-Wasik A.: Elektrochemiczna symulacja metabolizmu ksenobiotyków// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 3 (2016), s.26-33
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 100 times

Recommended for you

Meta Tags