Elektros energetiniai irengimai ir instaliacija. Vadoelis aukstesniosiomsir profesinems mokykloms. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Elektros energetiniai irengimai ir instaliacija. Vadoelis aukstesniosiomsir profesinems mokykloms.

Abstract

Zawarto: domowe instalacje elektryczne; urządzenia oświetleniowe i grzejne;przemysłowe instalacje elektryczne niskiego napięcia; ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia; linie napowietrzne; linie kablowe;stacje elektroenergetyczne; elektrownie; przepięcia i ochrona odgromowa; ochrona przed pożarami i wybuchami; impedancje elementów toru przesyłu energii;obliczanie spadku napięcia oraz strat mocy i strat energii elektrycznej; obliczanie prądów zwarciowych; dobór przekroju przewodów; obliczanie oświetlenia elektrycznego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Lithuanian
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Musiał E.: Elektros energetiniai irengimai ir instaliacija. Vadoelis aukstesniosiomsir profesinems mokykloms. . Kaunas: Sviesa, 2003.556 s.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times

Recommended for you

Meta Tags