Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii - Publication - MOST Wiedzy

Search

Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii

Abstract

Norwegia jest światowym liderem wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobilności (elektromobilności). W 2018 roku odbyła się ekspedy-cja naukowa projektu ELMAR w norweskich fiordach, podczas której zwizytowano wybrane promy pasażerskie oraz pasażersko-samochodowe. Zebrane przez autorów doświadczenia zostały przedstawione w artykule.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Authors (2)

Cite as

Full text

download paper
downloaded 118 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe pages 890 - 895,
ISSN: 1509-5878
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Forkiewicz M., Wolski L.: Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 12 (2018), s.890-895
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.24136/atest.2018.519
Bibliography: test
 1. Electric operation makes seven out of ten ferries more profitable -a feasibility study, Bellona & Siemens, Oslo 2015. open in new tab
 2. Elektromobilność w Polsce, Perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Warszawa 2017.
 3. ELMAR -Supporting South Baltic SMEs to enter the internatio- nal supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions, Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, strona internetowa projektu, electric-water-mobility.eu/pl (data dostępu 20.10.2018).
 4. Fjellstrand AS, strona domowa stoczni, www.fjellstrand.no (data dostępu 30.10.2018).
 5. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydaw- nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. Kujawa J. (red.), Organizacja i technika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 7. Leśniewski W., Litwin W., Napęd i zasilanie hybrydowe niewiel- kich jednostek pływających, "Napędy i Sterowanie" 2013, nr 5.
 8. Łosiewicz Z., Analiza przydatności innowacyjnych źródeł energii do napędów urządzeń w zastosowaniu morskim, jako rozwiązań alternatywnych do napędów zasilanych paliwami węglowodoro- wymi, "Logistyka" 2015, nr 2.
 9. Maritime Opportunities -Blue Growth for a Green Future, The Government's Maritime Strategy, Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Oslo 2015. open in new tab
 10. Norwegia królestwem elektromobilności, Polskie Stowarzysze- nie Paliw Alternatywnych, psa.com.pl (data dostępu: 30.10.2018).
 11. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydaw- nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Szwankowski S., Lądowo morskie łańcuchy transportowe, Wy- dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 13. Zielińska A., Norweski lider elektromobilności, "Ekomobilność. Zagadnienia transportu niskoemisyjnego" 2017, nr 1.
Sources of funding:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 85 times

Recommended for you

Meta Tags