Energetyczne wykorzystanie biogazu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Abstract

Artykuł przedstawia przegląd sposobów wykorzystania biogazu będącego jednym z odnawialnych źródeł energii. Pokazano uproszczony schemat pozyskiwania tego surowca. Przeanalizowany został skład biogazu oraz porównano typy odpadów, z jakich może zostać on uzyskany. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania energii zawartej w biogazie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Energia strony 45 - 52
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Kowalski P., Suchkova I., Buriak J.: Energetyczne wykorzystanie biogazu// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Energia/ ed. dr hab. Jacek Leśny prof. nadzw., dr Jędrzej Nyćkowiak Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s.45-52
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 233 times

Recommended for you

Meta Tags