Energetyczne wykorzystanie biomasy - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Energetyczne wykorzystanie biomasy

Abstract

W artykule przedstawiono energetyczne wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliwa pierwotnego. Szczególną uwagę poświecono rodzajom, właściwościom i sposobom przygotowania biomasy do procesu spalania.Spalanie stanowi najstarszy sposób pozyskiwania energii z biomasy,jednak ze względu na technologiczno-ekonomiczne aspekty częściej wykorzystywany jest proces współspalania. Wzrost proekologicznej świadomości i rozwój lokalnego środowiska stymulują rozwój krajowych obiektów wykorzystujących biomasę do wytwarzania energii. Podejmowane coraz liczniej zabiegi przystosowujące istniejące obiekty do współspalania poprzez instalowanie układów do przygotowania biomasy czy współpracy z instalacją kotłową to tylko niektóre zabiegi dzięki którym z roku na rok obserwuje się wzrost produkcji i sprzedaży zielonej energii.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
Rynek Energii pages 54 - 58,
ISSN: 1425-5960
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Kaczmarek A.: Energetyczne wykorzystanie biomasy// Rynek Energii. -., nr. nr 2=75 (2008), s.54-58
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 58 times

Recommended for you

Meta Tags