Energetyczne wykorzystanie biomasy-zagadnienia wybrane. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Energetyczne wykorzystanie biomasy-zagadnienia wybrane.

Abstract

W artykule przedstawiono analizę warunków rozwoju rynku drewna i odpadów drzewnych jako paliwa energetycznego. Omówiono problemy techniczne i ekonomiczne możliwe przy wdrażaniu technologii wykorzystujących biomasę.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Rynek Energii pages 53 - 56,
ISSN: 1425-5960
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Buriak J., Augusiak A.: Energetyczne wykorzystanie biomasy-zagadnienia wybrane. // Rynek Energii. -., nr. 5(42) (2002), s.53-56
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags