Etyczne aspekty zaufania. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Etyczne aspekty zaufania.

Abstract

Artykuł analizuje komponenty składające się na fenomen zaufania, ze szczególnym uwzględnieniem sfery etycznej.

Cite as

Keywords

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Prakseologia pages 99 - 107,
ISSN: 0079-4872
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Graff G.: Etyczne aspekty zaufania. // Prakseologia. -., nr. 143 (2003), s.99-107
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags