Etyka a wirtualne społeczności - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Etyka a wirtualne społeczności

Abstract

Artykuł przedstawia ontologiczne aspekty wirtualnych społeczności i wirtualnych rzeczywistości. Dodatkowo przedstawiono w jaki sposób status ontologiczny wirtualnego świata wpływa na pojęcie etyki wewnątrz świata wirtualnego. Dodatkowo zwrócono uwagę na nowe problemy etyczne związane z pojawieniem się wirtualnych światów w życiu współczesnych ludzi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Z zagadnień kognitywistyki i wirtualistyki strony 63 - 80
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Piotrowski M.: Etyka a wirtualne społeczności// Z zagadnień kognitywistyki i wirtualistyki/ ed. red. nauk. Janina Kubka; Zakład Nauk Filozoficznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2009, s.63-80
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 65 times

Recommended for you

Meta Tags