f-Cycles - a new approach to providing fast service recovery at low backup capacity overhead - Publication - MOST Wiedzy

Search

f-Cycles - a new approach to providing fast service recovery at low backup capacity overhead

Abstract

W artykule zaproponowano klasowy algorytm doboru tras przeżywalnych, wykorzystujący autorską koncepcję f-Cykli ochronnych. Celem podejścia było zminimializowanie wartości czasu odtwarzania uszkodzonych strumieni ruchu. Cel ten został osiągnięty poprzez dostosowanie wielkości obszaru ochrony w zależności od klasy usług. Badania symulacyjne pokazały, że wykorzystując autorką koncepcję f-Cykli ochronnych, możliwe jest również jednoczesne uzyskanie niskiego stopnia zaptrzebowania na przepustowości łączy sieci.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
ICTON 2008 : 10Th Anniversary International Conference on Transparent Optical Networks Vol. 3, Athens, Greece, June 22-26, 2008 strony 59 - 62
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Molisz W., Rak J.: f-Cycles - a new approach to providing fast service recovery at low backup capacity overhead// ICTON 2008 : 10Th Anniversary International Conference on Transparent Optical Networks Vol. 3, Athens, Greece, June 22-26, 2008/ ed. red. M. Marciniak Athens: IEEE, 2008, s.59-62
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags