Finansowanie potrzeb mieszkaniowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Finansowanie potrzeb mieszkaniowych

Abstract

Opracowanie dotyczy finansowania potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Omówiono w nim zarówno własne jak i obce źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego, m.in. oszczędności, kredyty bankowe, środki publiczne (finansowanie bezpośrednie i pośrednie), leasing nieruchomości i fundusze mezzaninowe. Analizie poddano również zadłużenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych w Polsce.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce strony 73 - 104
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Mazurek-Krasodomska E.: Finansowanie potrzeb mieszkaniowych// Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce/ ed. ed. Anna Rzeczycka Gdańsk: Katedra Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2010, s.73-104
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times

Recommended for you

Meta Tags