Fondy EU jako příležitost pro zlepšení hromadné dopravy v Polsku na příkladu trolejbusové dopravy - Publication - MOST Wiedzy

Search

Fondy EU jako příležitost pro zlepšení hromadné dopravy v Polsku na příkladu trolejbusové dopravy

Abstract

Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło możliwość uzyskania funduszy na rozwój transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono realizowane w kraju projekty modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji miejskiej, finansowane z funduszy UE.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Vybrané aspekty provozování veřejné dopravy v střední a východní Evropě : přiklady z Ceské Republiky, Polska a Slovenska strony 95 - 127
Language:
Czech
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Połom M., Bartłomiejczyk M., Soczówka A.: Fondy EU jako příležitost pro zlepšení hromadné dopravy v Polsku na příkladu trolejbusové dopravy// Vybrané aspekty provozování veřejné dopravy v střední a východní Evropě : přiklady z Ceské Republiky, Polska a Slovenska/ ed. M. Bartłomiejczyk, M. Połom. Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, 2012, s.95-127
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags