Fretting w elementach maszyn. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Fretting w elementach maszyn.

Abstract

Opisano fretting jako złożony proces zużywania warstw wierzchnich elementów maszyn.Podano definicje i uwarunkowania frettingu, jego klasyfikację i występowanie. Przedstawiono szczegółową charakterystykę procesu destrukcji warstw wierzchnich we frettingu, miejsce tego procesu w ogólnej klasyfikacji procesów zużywania oraz skutki i znaczenie frettingu.Przedstawiono analizę wpływu wymuszeń, warunków otoczenia i struktury węzłów tribologicznych na proces frettingu i jego przebieg. Scharakteryzowano metody ograniczania skutków frettingu oraz metody badań tego procesu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Neyman A.: Fretting w elementach maszyn. . Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2003.86 s.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 89 times

Recommended for you

Meta Tags