Fundamenty palowe. Badania i zastosowanie. - Tom 2 - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Fundamenty palowe. Badania i zastosowanie. - Tom 2

Abstract

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z EC7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania i eksploatacji Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i eksploatacji fundamentów palowych. Istotne znaczenie mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne jako podłoże do posadowienia budowli. W tomie drugim przedstawiono: · badania statyczne i dynamiczne nośności pali, · pale i ustroje palowe obciążone siłami poziomymi, · zastosowania fundamentów płytowo-palowych, · oddziaływanie środowiskowe na fundamenty palowe i fundamenty głębokie. Książka bogato ilustrowana przykładami rozwiązań konstrukcyjnych i zdjęciami z placów budowy popartymi spostrzeżeniami praktycznymi Autora. Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunków budownictwo, architektura i inżynieria środowiska. Będzie też przydatny dla inżynierów pracujących w biurach projektów i w wykonawstwie robót palowych, a także dla pracowników nadzoru budowlanego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Badania i zastosowanie. - Tom 2. Warszawa : PWN, 2013.197 s. ISBN 978-83-01-16485-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 133 times

Recommended for you

Meta Tags