Fuzzy logic in financial management - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Fuzzy logic in financial management

Abstract

W rozdziale tym przedstawiono rozważania na temat możliwości prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw domowych przy zastosowaniu logiki rozmytej. Autor zaproponował model składający się ze zmiennych wejściowych opartych na informacjach demograficznych i finansowych konsumentów - na przykład: wiek, wykształcenie, liczba dzieci, wynagrodzenie, stopień zabezpieczenia finansowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Fuzzy logic emerging technologies and applications strony 259 - 286
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Korol T.: Fuzzy logic in financial management// Fuzzy logic emerging technologies and applications/ ed. ed. E. P. Dadios. Rijeka - Chorwacja: InTechOPEN, 2012, s.259-286
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 36 times

Recommended for you

Meta Tags