Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju

Abstract

Pory jachtowe w Gdańsku są ważnym elementem infrastruktury terenów nadwodnych i miejscem rekreacji mieszkańców. Artykuł omawia działania władz miasta w zakresie planowania i realizacji nowych obiektów, analizuje gdańskie akweny wodne i aktualny stan zainwestowania oraz realne potrzeby gdańskiego środowiska żeglarskiego. Na koniec konfrontuje je, wskazując niewykorzystane potencjały i pożądane kierunki rozwoju.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców strony 157 - 198
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Rembarz K.: Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju// W : Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców/ ed. dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska; dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016, s.157-198
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 43 times

Recommended for you

Meta Tags