Generalized solutions of first order partial differential functional inequalities - Publication - MOST Wiedzy

Search

Generalized solutions of first order partial differential functional inequalities

Abstract

W pracy rozważa się zagadnienia początkowo brzegowe dla nieliniowych równań różniczkowo funkcyjnych cząstkowych pierwszego rzędu. Podano dowód jednoznaczności rozwiązań uogólnionych. Oparty jest on na twierdzeniu porównawczym dla nierówności różniczkowo funkcyjnych w sensie Caratheodory'ego. Prezentowane jest twierdzenie o uogólnionych rozwiązaniach nierówności różniczkowo funkcyjnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Czernous W.: Generalized solutions of first order partial differential functional inequalities// Annales Soc. Math. Polonae / Roczniki Polskiego Tow. Matematycznego.. -Vol. 46., nr. nr 1 (2006), s.25-36
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags