Generation of chirality in 4,4'-azopyridine by co-crystallization with optically active dicarboxylic acids - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Generation of chirality in 4,4'-azopyridine by co-crystallization with optically active dicarboxylic acids

Abstract

Otrzymano kokryształy anti-4,4'-azopirydyny z optycznie czynnymi kwasai: 9,10-dihydro-9,10-etanoantraceno-11,12-dikarboksylowym i trans-1,2-cykloheksnodikarboksylowym. Następnie pomierzono dichroizm kołowy otrzymanych kryształów. Dodatni znak efektu Cottona, odpowiadający niskoenergetycznemu wzbudzeniu elektronowemu n-pi*, został skorelowany z M helikalnością skręconego chromoforu Ar-N=N. Absolutna konfiguracja skręconej cząsteczki azopirydyny została wydedukowana w oparciu o pomierzoną promieniami rentgenowskimi strukturę kryształów kompleksów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
TETRAHEDRON-ASYMMETRY no. 20, pages 1472 - 1475,
ISSN: 0957-4166
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Wasilewska A., Milewska M., Gdaniec M., Połoński T.: Generation of chirality in 4,4'-azopyridine by co-crystallization with optically active dicarboxylic acids// TETRAHEDRON-ASYMMETRY. -Vol. 20, nr. iss. 13 (2009), s.1472-1475
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 70 times

Recommended for you

Meta Tags