Generation of conformance test suites for parallel and distributed languages and APIS. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Generation of conformance test suites for parallel and distributed languages and APIS.

Abstract

Artykuł zarysowuje nową metodologię systematycznego tworzenia Zestawów Testów Zgodności. Testowanie zgodności ma na celu sprawdzenie, czy implementacja jest zgodna ze swoją specyfikacją, co jest szczególnie ważne w środowiskach równoległych i rozproszonych, gdzie musi ze sobą współpracować wiele różnych pakietów. Autor rozpoczął swoje badania w dziedzinie testowania zgodności dla języka równoległego sterowanego danymi Athapascan, ale pierwsze wyniki są na tyle uniwersalne, że mogą zostać użyte do analizy istniejących Zestawów Testów Zgodności. Przykład podany w artykule, w którym zastosowano tą metodologię do zbadania części Zestawu Testów Zgodności dla POSIX´a, dostarczającego przez NIST, pokazuje zalety zaproponowanej metodologii oraz ujawnia poważny błąd w oficjalnym zestawie testowym używanym powszechnie przez około osiem lat.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Proceedings. Eleveth Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing. strony 308 - 315
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Garstecki Ł.: Generation of conformance test suites for parallel and distributed languages and APIS.// Proceedings. Eleveth Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing./ ed. A. Clematis. New York: EEE , 2003, s.308-315
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags