Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy.

Abstract

Autorka ukazuje na bazie analizy zagadnienia globalizacji problemu tworzenia i zarządzania wiedzą. To wiedza według autorki staje się towarem i stymulatorem podmiotów gospodarczych, ale przede wszystkim samego człowieka, jego osobowości, hierarchii wartości i zachowań pracowniczych. W artykule ukazana jest spirala wiedzy globalnej oraz konwersje jej tworzenia. Globalny świat to świat wiedzy, jej przetworzenia i unowocześnienia. Przyszłość należy do ludzi wiedzy a przedsiębiorstwa stawać się będą organizacjami uczącym się o modelu inteligentnych konkurentów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu strony 41 - 49
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Gulda H.: Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy.// Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu/ ed. B. Garbacik Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon., 2003, s.41-49
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags