Heating of fuse - elements in transient and steady - state - Publication - MOST Wiedzy

Search

Heating of fuse - elements in transient and steady - state

Abstract

Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania topików bezpieczników w stanach nieustalonych i ustalonych i wykonanych w pakiecie FLUX 2D. W obliczeniach uwzględniono nagrzewania całej wkładki bezpiecznikowej. Do analizy wybrano temperaturę w przewężeniu topika. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy obliczaniu parametrów przedłukowych należy uwzględniać przewodzenie ciepła w topiku oraz brać pod uwagę zmienną w funkcji temperatury konduktywność materiału topika. W stanie ustalonym określono graniczną wartość gęstości prądu, powyżej której temperatura wkładki zaczyna gwałtownie rosnąć. Podano założenia do modelu i wyniki obliczeń numerycznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Proceedings Seven International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport ICEFA´03. Gdańsk - Jurata, 8th-10th September 2003 strony 181 - 187
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Jakubiuk K., Aftyka W.: Heating of fuse - elements in transient and steady - state// Proceedings Seven International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport ICEFA´03. Gdańsk - Jurata, 8th-10th September 2003/ Gdańsk: Gdań. Univ. Tech., 2003, s.181-187
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags