High-performance liquid chromatography in group-type separation and technical or process analytics of petroleum products - Publication - Bridge of Knowledge

Search

High-performance liquid chromatography in group-type separation and technical or process analytics of petroleum products

Abstract

W pracy dokonano przeglądu i poddano krytycznej ocenie metody oznaczania składu grupowego produktów naftowych o różnej lotności, zarówno metody znormalizowane, jak i opisane w literaturze naukowej. W zdecydowanej większości są to metody wykorzystujące technikę chromatografii cieczowej w układzie faz normalnych (NP-HPLC). Na podstawie danych z literatury oraz własnych studiów i badań należy stwierdzić, że im wyższy zakres temperatury wrzenia materiału naftowego i im wyższy stopień rafinacji, tym trudniej dokonać rozdzielenia grupowego i tym bardziej daleki od zadowalającego jest dotychczasowy stan opanowania rozdzielania grupowego produktów naftowych z zastosowaniem HPLC. Odniesiono się też do wyników badań własnych, których celem było opracowanie nowych, selektywnych warunków separacji grupowej produktów naftowych o różnej lotności, z wykorzystaniem wielokolumnowych układów rozdzielczych HPLC, oceniając je jako wnoszące istotny postęp do stanu opanowania problematyki analitycznej, będącej przedmiotem niniejszej pracy przeglądowej.

Citations

  • 3 0

    CrossRef

  • 2 9

    Web of Science

  • 3 1

    Scopus

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Kamiński M., Kartanowicz R., Gilgenast-Krasińska E., Namieśnik J.: High-performance liquid chromatography in group-type separation and technical or process analytics of petroleum products// . -., (2005),
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1080/10408340500304024
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags