Hillcast - metoda łącznego kryptograficznego zabezpieczenia i fingerprintingu danych dla multicastowej dystrybucji informacji - Publication - MOST Wiedzy

Search

Hillcast - metoda łącznego kryptograficznego zabezpieczenia i fingerprintingu danych dla multicastowej dystrybucji informacji

Abstract

W pracy zaproponowano nową, należącą do grupy JDF (ang. Joint Decryption and Fingerprinting) metodę łącznego kryptograficznego zabezpieczenia i fingerprintingu danych, przeznaczoną dla multicastowej dystrybucji informacji multimedialnych. Dane przeznaczone dla dużej liczby odbiorców są przez dystrybutora (właściciela) szyfrowane za pomocą szyfru blokowego, będącego zmodyfikowanym szyfrem Hilla, i w tej postaci są multicastowo przesyłane do odbiorców. Klucze deszyfrujące wysyłane są do odbiorców unicastowo. Są one zabezpieczone kryptograficznie i są różne dla każdego odbiorcy. Klucze są tak zaprojektowane, że każdy odbiorca, dokonując deszyfracji danych, jednocześnie wprowadza do nich jednoznacznie identyfikujący go, niewidoczny dla oka ludzkiego, fingerprint. W pracy przedstawione zostały przykładowe wyniki badań odporności metody na atak przez dodanie szumu i atak przez uśrednianie sumy kopii zmówionych użytkowników.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. 19, pages 231 - 236,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Rykaczewski R.: Hillcast - metoda łącznego kryptograficznego zabezpieczenia i fingerprintingu danych dla multicastowej dystrybucji informacji// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.231-236
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags