Homo oeconomicus. W: Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 27-34. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Homo oeconomicus. W: Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 27-34.

Abstract

Przedstawiono genezę i różne podejścia do koncepcji homo oeconomicus na te-renie teorii i filozofii ekonomii.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags