Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku językoznawstwa europejskiego [Interlinguistic homonymy – an analysis of scholarly achievements of the European linguistics] - Publication - MOST Wiedzy

Search

Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku językoznawstwa europejskiego [Interlinguistic homonymy – an analysis of scholarly achievements of the European linguistics]

Abstract

Cite as

Author (1)

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Other publications
Type:
Other publications
Title of issue:
Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny strony 281 - 286
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Katarzyna Wojan, Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku językoznawstwa europejskiego [Interlinguistic homonymy – an analysis of scholarly achievements of the European linguistics], [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. Grzegorz Szpila, seria Język a komunikacja 8, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005, s. 281–286, ISBN 83-922234-03
Verified by:
No verification

seen 9 times

Meta Tags