HS-SPME-CGC-PID determination of aldehydes in rectified spirits and vodkas after derivatisation with 2,4,6-trichlorophenylhydrazine (TCPH) - Publication - Bridge of Knowledge

Search

HS-SPME-CGC-PID determination of aldehydes in rectified spirits and vodkas after derivatisation with 2,4,6-trichlorophenylhydrazine (TCPH)

Abstract

W pracy przedstawiono nową metodę oznaczania aldehydów w spirytusach i wyrobach spirytusowych czystych z zastosowaniem 2,4,6-trichlorofenylohydrazyny (TCPH) jako odczynnika derywatyzującego. Zaproponowana metoda jest co najmniej 100-krotnie tańsza od mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME) i chromatografii gazowej z zastosowaniem często zalecanej o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzylohydroxyloaminy (PFBHA). W pracy eksperymentalnie zoptymalizowano warunki derywatyzacji, ekstrakcji i końcowej analizy chromatograficznej. Dzięki zastosowaniu detektora fotojonizacyjnego (PID) uzyskano czytelne chromatogramy hydrazonów- pochodnych związków karbonylowych. W przypadku większości aldehydów granica wykrywalności znajdowała się w przedziale stężeń 0.002-0.070 mg dm-3. Względne odchylenie standardowe nie przekraczało 10% (z wyjątkiem formaldehydu i akroleiny). Całkowity czas analizy wynosiłok. 1.5 h.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Curyło J., Wardencki W.: HS-SPME-CGC-PID determination of aldehydes in rectified spirits and vodkas after derivatisation with 2,4,6-trichlorophenylhydrazine (TCPH)// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 55 times

Recommended for you

Meta Tags