Hydrodynamic model experiments with POD propulsors - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Hydrodynamic model experiments with POD propulsors

Abstract

Przedstawiono serię badań modelowych dwóch pędników podowych. Pędniki te zostały zaprojektowane i zbudowane dla dwóch wersji dużego, załogowego modelu statku przeznaczonego do prób manewrowych. Jedna wersja ma pędnik pojedynczy a drugi układ dwupędnikowy. Obydwa modele były badane w kanale obiegowym. Celem eksperymentu było zmierzenie sześciu składowych siły i momentu hydrodynamicznego na pędniku w funkcji współczynnika posuwu i kąta dryfu. Zakres zmian kąta dryfu wynosił +-30 stopni a zakres zmian współczynnika posuwu pokrywał wszystkie cztery kwadranty pracy pędnika. Wybrane rezultaty pomiarów pokazano w formie graficznej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
[Proc.] FYDRONAV´2003 15th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, Safetyand Operation. Gdańsk, Poland, October, 22-23, 2003 strony 291 - 301
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Grygorowicz M., Szantyr J.: Hydrodynamic model experiments with POD propulsors// [Proc.] FYDRONAV´2003 15th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, Safetyand Operation. Gdańsk, Poland, October, 22-23, 2003/ Gdańsk: CTO, 2003, s.291-301
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags