Identification of volatile compounds in raw spirits of different organoleptic quality - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Identification of volatile compounds in raw spirits of different organoleptic quality

Abstract

Głównym celem prezentowanych badań było określenie składu lotnej frakcji destylatów rolniczych, a następnie wyodrębnienie profili zapachowych destylatów rolniczych różniących się właściwościami sensorycznymi ocenionymi na podstawie klasycznej analizy sensorycznej. Profile zapachowe tworzono z wykorzystaniem kapilarnej chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Do ekstrakcji lotnych związków zastosowano technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność ponad 200 różnych związków, z czego udało się zidentyfikować ponad 100. Najliczniejszą grupę związków wyizolowaną z destylatów rolniczych stanowią estry. Inne liczne grupy stanowią wyższe alkohole, aldehydy i acetale, a także furany, związki siarki, terpenoidy i pochodne benzenu. Spośród wymienionych związków wyróżniono ponad 50, których obecność lub wysoka zawartość może powodować obniżenie właściwości sensorycznych destylatów. Stwierdzono, że im bogatszy profil lotnych związków, tym gorsza jakość destylatu. Dotyczy to przede wszystkim podwyższonej zawartości takich grup związków, jak acetale i niektóre estry oraz dwóch związków - trisulfidu dimetylu oraz geosminy. Oprócz zależności między składem lotnej frakcji destylatów rolniczych, a ich jakością sensoryczną, zaobserwowano także różnice w składzie lotnych związków zapachowych w destylatach rolniczych pochodzących z różnych gorzelni.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING no. 116, pages 433 - 439,
ISSN: 0046-9750
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Plutowska B., Biernacka P., Wardencki W.: Identification of volatile compounds in raw spirits of different organoleptic quality// JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING. -Vol. 116, nr. No. 4 (2010), s.433-439
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 65 times

Recommended for you

Meta Tags