Identyfikacja uszkodzeń płyt dwuwymiarową transformatą falkową eksperymentalnej postaci drgań - Publication - MOST Wiedzy

Search

Identyfikacja uszkodzeń płyt dwuwymiarową transformatą falkową eksperymentalnej postaci drgań

Abstract

Artykuł poświęcony jest identyfikacji zniszczeń konstrukcji płytowych. Rozważano płytę z wprowadzonym defektem o powierzchni równej 2.4% powierzchni płyty i głębokości równej 25% jej grubości. Obliczono dwuwymiarową transformatę pierwszej postaci drgań wyznaczonej eksperymentalnie i numerycznie. Lokalizację defektu wskazuje lokalne ekstremum w przestrzennym rozkładzie modułów transformaty falkowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Rucka M., Wilde K.: Identyfikacja uszkodzeń płyt dwuwymiarową transformatą falkową eksperymentalnej postaci drgań// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags