Impedance Spectroscopy as a Diagnostic Tool of Degradation of Solid Oxide Fuel Cells - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Impedance Spectroscopy as a Diagnostic Tool of Degradation of Solid Oxide Fuel Cells

Abstract

w pracy przedstawiono wyniki badań degradacji tlenkowych ogniw paliwowych przeprowadzone metodą spektroskopii impedancyjnej. Ogniwa paliwowe zostały przetestowane w eksperymentalnych warunkach, które pozwalają na uzyskanie szybkiego spadku wydajności ogniw paliwowych. impedancja i parametry uzyskane z dopasowania widm do elektrycznego obwodu zastępczego zostały skorelowane z poziomem degradacji elementów ogniw paliwowych - anody lub katody.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
35th International Microelectronics and Packing IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gdańsk-Sobieszewo, 24-25.09.2011 strony 97 - 101
Language:
English
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Dunst K., Molin S., Jasiński P.: Impedance Spectroscopy as a Diagnostic Tool of Degradation of Solid Oxide Fuel Cells// 35th International Microelectronics and Packing IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gdańsk-Sobieszewo, 24-25.09.2011/ Gdańsk: , 2011, s.97-101
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 60 times

Recommended for you

Meta Tags