Implementacja modelu symulacji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Implementacja modelu symulacji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Abstract

Niniejszy rozdział prezentuje problematykę projektowania modeli symulacji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Przedstawiono wybrane koncepcje rozwiązań dotyczące konstrukcji modelu matematycznego rynku oraz symulacji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym funkcjonującym w ramach zaimplementowanego uproszczonego modelu gospodarki rynkowej. Ponadto zawarto opis i analizę implementacji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym zgodnego z ogólnymi założeniami gry decyzyjnej wykorzystanej w konkursie EUROMANAGER POLAND 2001.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Inżynieria systemów zarządzania. strony 15 - 23
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Sakierski R.: Implementacja modelu symulacji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.// Inżynieria systemów zarządzania. / ed. L. Zawadzka Gdańsk: P.Gdań., 2002, s.15-23
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags