Implementacja sprzętowa modułu HMAC-SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Implementacja sprzętowa modułu HMAC-SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP

Abstract

Artykuł opisuje programową oraz sprzętową realizację modułu HMAC-SHA-1, wykonaną w celu ochrony systemu transmisyjnego IIP przed zagrożeniami związanymi z fałszowaniem ruchu przesyłanego w systemie lub przed wprowadzaniem obcego ruchu, co w ogólnym przypadku mogłyby doprowadzić do obniżenia jakości obsługi ruchu w systemie transmisyjnym, albo do destabilizacji pracy systemu. Ochronie podlega ramka transmisyjna System IIP zawarta w strukturze ramki Ethernet. Moduł został zaprojektowany w środowisku Active HDL (AHDL) i zrealizowany w układzie programowalnym Virtex-II Pro osadzonym na karcie NetFPGA 1G, a następnie wzbogacony o sterownik na poziomie jądra systemu Linux zapewniając dwukierunkową komunikację z aplikacjami przestrzeni użytkownika. Rozwiązanie jest przeznaczone do pracy na łączach o przepustowości do 1 Gbit/s. Artykuł przybliża założenia projektowe, przedstawia schemat rozwiązania, opisuje rozwiązania dla problemów napotkanych podczas implementacji oraz dokumentuje metody weryfikacji powstałej implementacji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne pages 1418 - 1425,
ISSN: 1230-3496
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Konorski J., Kasperek J., Pacyna P., Rzepka D., Romaszkan W., Rupiński M., Zimnowoda J., Kamiński A., Rajda P.: Implementacja sprzętowa modułu HMAC-SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 8-9 (2012), s.1418-1425
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times

Recommended for you

Meta Tags