Indices of iterations of planar maps - Publication - MOST Wiedzy

Search

Indices of iterations of planar maps

Abstract

Artykuł omawia najnowsze rezultaty badań dotyczące postaci indeksów punktu stałego iteracji odwzorowań planarnych.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
''Homotopy Methods in Topological Fixed And Periodic Points Theory'' strony 290 - 293
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Graff G.: Indices of iterations of planar maps// ''Homotopy Methods in Topological Fixed And Periodic Points Theory''/ ed. eds: J. Jezierski, W. Marzantowicz. Dordrecht: Kluwer Academic Pub., 2006, s.290-293
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags