Influence of traffic conditions on the operating fuel consumption - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Influence of traffic conditions on the operating fuel consumption

Abstract

Przedstawiona w pracy metoda umożliwia ocenę warunków eksploatacji pojazdu. Warunki te mogą wynikać zarówno z lokalnej specyfiki ruchu pojazdów jak również ze sposobu prowadzenia auta przez kierowcę. W pracy zamieszczono przykłady oceny zarejestrowanych w normalnej eksploatacji warunków ruchu pojazdu i ich wpływu na przebiegowe zużycie paliwa.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Developments in mechanical engineering. - Vol. 3 strony 133 - 142
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Kropiwnicki J.: Influence of traffic conditions on the operating fuel consumption// Developments in mechanical engineering. - Vol. 3/ ed. eds. J. T. Cieśliński, A. Barylski. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol. Publ., 2009, s.133-142
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 25 times

Recommended for you

Meta Tags