Informacje jako zasób ekonomiczny i przedmiot zarządzania. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Informacje jako zasób ekonomiczny i przedmiot zarządzania.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Problemy informatyki w zarządzaniu. strony 27 - 38
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Grzesiak M.: Informacje jako zasób ekonomiczny i przedmiot zarządzania.// Problemy informatyki w zarządzaniu./ : , 2003, s.27-38
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags