Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie

Abstract

Zarządzanie ryzykiem. Transport drogowy. Założenia do integracji. integracja metod oceny ryzyka. Integracja metod reagowania na ryzyko. Integracja metod monitorowania ryzyka. Integracja metod komunikowania o ryzyku.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - T. II strony 257 - 316
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Jamroz K.: Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie// Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - T. II/ ed. red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s.257-316
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 158 times

Recommended for you

Meta Tags