Inteligencja zespołowa - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Inteligencja zespołowa

Abstract

Przedstawiono przegląd zespołowego przetwarzania informacji, uczenia się i podejmowania decyzji. Omówiono algorytmy ewolucyjne, roju, mrówkowe, immunologiczne, sieci neuronowe, współpracę agentów, modelowanie indywiduowe oraz przykładowe środowisko modelowania zespołowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych strony 413 - 432
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Jędruch W., Sienkiewicz R.: Inteligencja zespołowa// Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych/ ed. pod red. Z. Kowalczuka i B. Wiszniewskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007, s.413-432
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 93 times

Recommended for you

Meta Tags