INTENSYFIKACJA WYMIANY CIEPŁA W WYMIENNIKU WĘŻOWNICOWYM Z WYKORZYSTANIEM PRZEGRÓD O RÓŻNEJ GEOMETRII - Publication - MOST Wiedzy

Search

INTENSYFIKACJA WYMIANY CIEPŁA W WYMIENNIKU WĘŻOWNICOWYM Z WYKORZYSTANIEM PRZEGRÓD O RÓŻNEJ GEOMETRII

Abstract

W pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania pasywnej intensyfikacji wymiany ciepła w postaci przegród dla podniesienia efektywności energetycznej wymiennika wężownicowego. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem modułowego wymiennika z wężownicą w postaci grzałki elektrycznej. Medium odbierającym ciepło była woda o stałych parametrach cieplnoprzepływowych na wlocie do modułu. Pomiary przeprowadzono dla szerokiego zakresu mocy tj. od 100W do 800W i dla masowego natężenia przepływu wody od 0,01 kg/s do 0,025 kg/s. W trakcie pomiarów akwizycji podlegało masowe natężenie przepływającej wody chłodzącej, temperatura na wlocie i wylocie medium roboczego, temperatury ścianki zwojów wężownicy (mierzone w 6 punktach rozłożonych na obwodzie wężownicy) jak również temperatura wody w płaszczu wymiennika ( mierzona w 10 punktach ). Artykuł dowodzi, iż możliwa jest intensyfikacja wymiany ciepła przy wykorzystaniu przegród w rozpatrywanej konstrukcji wymiennika ciepła. Praca dowodzi również, iż istotny wpływ na rozkład profilu prędkości czynnika w płaszczu ma konfiguracja wlotu i wylotu.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Współczesne problemy termodynamiki strony 851 - 860
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Andrzejczyk R., Muszyński T.: INTENSYFIKACJA WYMIANY CIEPŁA W WYMIENNIKU WĘŻOWNICOWYM Z WYKORZYSTANIEM PRZEGRÓD O RÓŻNEJ GEOMETRII// Współczesne problemy termodynamiki/ ed. Tomasz Bury, Andrzej Szlęk Gliwice: Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s.851-860
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 132 times

Recommended for you

Meta Tags