Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw high-tech. Wyniki badań empirycznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw high-tech. Wyniki badań empirycznych

Abstract

Głownym celem artykułu jest przedstawienie roli badań i rozwoaju (B+R) w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw high-tech. Artykuł obejmuje przegląd literatury oraz wyniki badań 263 przedsiębiorstw high-tech przeprowadzonych na terytorium Polski. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego OPUS 6 pt. Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr umowy 2013/11/B/HS4/02135) w latach 2014-2017

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie no. XVII, pages 203 - 216,
ISSN: 1733-2486
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw high-tech. Wyniki badań empirycznych// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XVII., nr. 10/II (2016), s.203-216
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 40 times

Recommended for you

Meta Tags