Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce.

Abstract

Spośród wielu problemów, które pojawiają się w książce, kwestią kluczową jest internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Zachodzące procesy internacjonalizacji MSP są rozpatrywane na tle innych przemian kształtujących współczesne gospodarki, a zwłaszcza globalizacji i integracji ekonomicznej. Ponadto książka została mocno ''osadzona'' w teorii przedsiębiorczości i MSP. Rozważania teoretyczne zostały oparte na światowej, w znacznej mierze najnowszej, literaturze przedmiotu. Kolokwium habilitacyjne: 29.04.2004. Wydz. Zarz. UG

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. . Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2003.172 s.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 1182 times

Recommended for you

Meta Tags