Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wyniki badań z Kazachstanu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wyniki badań z Kazachstanu

Abstract

Celem artykułu jest ukazanie postrzegania szans związanych z utworzeniem EUG przez przedsiębiorstwa z Kazachstanu oraz wykorzystywania przez nie sieci jako metody internacjonalizacji. W artykule przedstawiono fragment wyników badań zrealizowanych w terminie 12 sierpnia–28 września 2016 roku na terytorium Republiki Kazachstanu. Kryterium klasyfikacyjnym do badania była działalność eksportowa przedsiębiorstwa. Badaniem objęto przedsiębiorstwa znajdujące się w bazie eksporterów Kazachstanu o nazwie KazNextInwest. Udostępniona baza obejmowała 731 firm – eksporterów. Przy tworzeniu bazy korzystano również z serwisów: www.kaznexinvest.kz oraz www.kz24.net. Przedsiębiorstwa udzielały odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania przy wykorzystaniu wywiadów CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo, Computer Assisted Telephone Intervieving). Ostatecznie badanie zostało przeprowadzone na próbie 108 przedsiębiorstw eksporterów dzia- łających na terytorium Republiki Kazachstanu.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie no. XVII, pages 133 - 145,
ISSN: 1733-2486
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Daszkiewicz N., Suchkova I.: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wyniki badań z Kazachstanu// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XVII., nr. 10/II (2016), s.133-145
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags