Internetowy system dydaktyczny typu online judge - Publication - MOST Wiedzy

Search

Internetowy system dydaktyczny typu online judge

Abstract

Omówiony w pracy system typu Online Judge został wykorzystany na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Najważniejsze funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz jako platformę do zarządzania przedmiotem z możliwością kontroli uprawnień.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Dąbrowski J., Dereniowski D., Janczewski R., Kosowski A., Małafiejski M., Nadolski A., Piwakowski K., Noiński T.: Internetowy system dydaktyczny typu online judge// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags