Investigation of biological and photochemical treatment of municipal landfill leachates - Publication - MOST Wiedzy

Search

Investigation of biological and photochemical treatment of municipal landfill leachates

Abstract

W pracy przedstawiono rezultaty badań charakterystyki oraz efektywności foto- oraz biodegradacji odcieków z dwóch składowisk komunalnych w północnej Polsce. Celem pracy było zbadanie efektywności oczyszczania w systemie UV, UV/H2O2 oraz możliwości biologicznego oczyszczania odcieków metodą osadu czynnego. Stosowanie metody kombinowanej (UV/H2O2/osad czynny) pozwoliło na uzyskanie lepszej efektywności oczyszczania (98% spadek wartości ChZT), poprawienie efektywności procesu nitryfikacji oraz dużo mniejszą inhibicję aktywności mikroorganizmów osadu czynnego(jedynie 20 %).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Chrzanowska M., Kowalska E., Hupka J.: Investigation of biological and photochemical treatment of municipal landfill leachates// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags